Vũ, Nguyễn Đức, and Nguyễn Hoàng Sơn. “Tác động của Khí hậu đến Du lịch Sinh thái ở Thừa - Thiên Huế”. Vietnam Journal of Earth Sciences 26, no. 2 (July 13, 2004): 181–187. Accessed January 27, 2022. https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/11476.