Khôi, Nguyễn Ngọc. “Nghiên cứu bản chất màu của Ruby, Saphia Trong các mỏ đá Quý Việt Nam Và công nghệ xử Lý nhiệt”. Vietnam Journal of Earth Sciences 26, no. 2 (July 13, 2004): 162–169. Accessed January 26, 2022. https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/11474.