Hảo, Trương Quang, and Võ Thanh Sơn. “Đặc điểm Vecto cảm ứng biến Thiên từ Hai Bên đứt gãy Sông Hồng”. Vietnam Journal of Earth Sciences 26, no. 2 (July 13, 2004): 136–145. Accessed May 29, 2022. https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/11471.