Hải, Vy Quốc, Trần Đình Tô, and Dương Chí Công. “Xác định tọa độ tuyệt đối bằng GPS Trên WGS-84”. Vietnam Journal of Earth Sciences 26, no. 1 (March 13, 2004): 76–81. Accessed March 5, 2024. https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/11465.