Tư, Trần Văn. “Những sự cố Liên Quan đến biến dạng thấm Và sự Phá hủy đê tại Khu vực Phúc Thọ Và Đan Phượng (Hà Tây)”. Vietnam Journal of Earth Sciences 26, no. 1 (March 13, 2004): 30–37. Accessed May 26, 2024. https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/11459.