Bình, Nguyễn Văn. “Bước đầu Nghiên cứu Và phân Chia các vùng quặng nội Sinh ở Đông Bắc”. VIETNAM JOURNAL OF EARTH SCIENCES 25, no. 1 (February 28, 2018): 86–92. Accessed August 3, 2021. https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/11453.