Lan, Hoàng Thái. “Biến Thiên ngày đêm của lớp điện Lý F tại Tp. Hồ Chí Minh Trong Giai đoạn mặt trời hoạt động mạnh (2000-2002)”. Vietnam Journal of Earth Sciences 25, no. 1 (February 28, 2018): 73–77. Accessed May 19, 2022. https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/11451.