Niên, Bùi Ấn, and Trần Quốc Hùng. “Các xâm nhập Mafic - Siêu Mafic Mesozoi rìa bắc khối Nhô Kon Tum”. Vietnam Journal of Earth Sciences 25, no. 1 (February 28, 2018): 39–47. Accessed October 1, 2023. https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/11446.