Virginie, Garmer, Phan Trọng Trịnh, Deloule Etienne, Giuliani Gaston, Ohnenstetler Daniel, Phạm Văn Long, and Hoàng Quang Vinh. “Xác định tuổi Zircon Trong Bao thể Ruby Và Spinel vùng Lục Yên bằng phương pháp Uran - Chì”. Vietnam Journal of Earth Sciences 25, no. 1 (February 28, 2018): 22–26. Accessed June 27, 2022. https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/11444.