Vân, Nguyễn Khanh, and Bùi Minh Tăng. “Đặc điểm hình Thế thời tiết gây mưa, lũ, lụt lớn Và đặc biệt lớn các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế”. Vietnam Journal of Earth Sciences 25, no. 4 (December 13, 2003): 339–345. Accessed December 7, 2023. https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/11432.