Dân, Nguyễn Lập, and Vũ Thu Lan. “Khai thác nguồn nước mặt phục vụ Quy hoạch phát triển Kinh Tế - Xã hội vùng Khô hạn Ninh Thuận - Bình Thuận”. Vietnam Journal of Earth Sciences 25, no. 4 (December 13, 2003): 322–326. Accessed May 27, 2024. https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/11428.