Dương, Nguyễn Đình. “Ứng dụng kỹ thuật viễn thám Trong phân loại sử dụng đất Và lớp phủ tại Bắc Kạn”. Vietnam Journal of Earth Sciences 25, no. 4 (December 13, 2003): 314–321. Accessed May 26, 2024. https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/11427.