Cư, Nguyễn Văn, and Lê Văn Công. “Áp dụng hệ thống Mô hình thủy văn Mô phỏng Quá trình mưa - dòng chảy lưu vực Sông Ba”. Vietnam Journal of Earth Sciences 25, no. 4 (December 13, 2003): 289–297. Accessed January 27, 2022. https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/11423.