Cánh, Trần. “Về phương pháp Mô hình hóa Trong Nghiên cứu địa động lực”. Vietnam Journal of Earth Sciences 24, no. 4 (December 30, 2002): 373–378. Accessed August 18, 2022. https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/11421.