Triều, Cao Đình, and Phạm Huy Long. “Một số nét đặc trưng kiến tạo đứt gãy lãnh thổ Việt Nam”. Vietnam Journal of Earth Sciences 24, no. 3 (May 13, 2002): 261–272. Accessed June 24, 2024. https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/11405.