Sơn, Lê Tử, and Nguyễn Thị Cẩm. “Hiệu chỉnh Giá trị độ sâu, Magnitude của các trận động đất điều Tra Trong nhân dân (1903-1962)”. Vietnam Journal of Earth Sciences 24, no. 3 (May 13, 2002): 227–232. Accessed August 11, 2022. https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/11398.