Thành, Trần Thị Mỹ. “Áp dụng các công thức tính Dao động nền ở Việt Nam”. Vietnam Journal of Earth Sciences 24, no. 2 (May 13, 2002): 138–145. Accessed January 26, 2022. https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/11388.