Thắng, Tạ Trọng, Vũ Văn Tích, and Lê Thị Thu Hương. “Tiến hóa địa động lực Mesozoi - Kainozoi Khu vực biến dạng từ vòm Bù Khạng đến vòm Sông Chảy”. Vietnam Journal of Earth Sciences 24, no. 2 (May 13, 2002): 129–137. Accessed May 29, 2024. https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/11387.