Minh, Lê Huy, Lưu Việt Hùng, and Cao Đình Triều. “Sử dụng trường Vector Gradient Ngang cực đại Trong việc Minh giải từ Và trọng lực ở Việt Nam”. Vietnam Journal of Earth Sciences 24, no. 1 (May 13, 2002): 67–80. Accessed August 10, 2022. https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/11380.