Tài, Lê Xuân. “Đặc điểm Và sự phân bố của trầm tích đáy ở hệ đầm Phá Tam Giang - Cầu Hai”. Vietnam Journal of Earth Sciences 24, no. 1 (May 13, 2002): 10–15. Accessed June 4, 2023. https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/11373.