Hải, Vy Quốc, Trần Đình Tô, and Dương Chí Công. “Kinh nghiệm ứng dụng GPS Trong Nghiên cứu chuyển dịch Kiến tạo hiện đại”. Vietnam Journal of Earth Sciences 23, no. 4 (May 13, 2001): 431–435. Accessed February 25, 2024. https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/11361.