Thơm, Bùi Văn. “Xác định tính chất hoạt động của các đới đứt gãy Khu vực Bắc Trung Bộ (Phương pháp 3 hệ Khe nứt cộng ứng)”. Vietnam Journal of Earth Sciences 23, no. 4 (May 13, 2001): 362–369. Accessed May 31, 2023. https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/11353.