Nghinh, Lê Thị, Nguyễn Ngọc, Phan Đông Pha, and Nguyễn Trọng Yêm. “Vài nét về lịch sử phát triển đồng bằng Tuy Hòa Trong Pleistocen giữa (?) - muộn - Holocen”. Vietnam Journal of Earth Sciences 23, no. 4 (May 13, 2001): 329–336. Accessed April 2, 2023. https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/11349.