Hòa, Trần Trọng, Ngô Thị Phượng, and Phan Lưu Anh. “Đặc điểm nhận dạng các tổ hợp Siêu Mafic ở Việt Nam”. Vietnam Journal of Earth Sciences 23, no. 4 (May 13, 2001): 289–299. Accessed July 25, 2024. https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/11345.