Lạc, Mai Văn, and Nguyễn Duy Tùng. “Những vấn đề Trong Nghiên cứu địa tầng Đệ Tứ ở nước Ta hiện Nay”. Vietnam Journal of Earth Sciences 23, no. 3 (September 30, 2001): 261–267. Accessed April 21, 2024. https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/11340.