Triều, Cao Đình, Lê Văn Dũng, and Phạm Nam Hưng. “Thử nghiệm Quan trắc trọng lực chính xác Cao ở Việt Nam bằng máy CG-3”. Vietnam Journal of Earth Sciences 23, no. 2 (June 30, 2001): 146–153. Accessed June 25, 2022. https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/11324.