Nghi, Trần, Mai Thanh Tân, Doãn Đình Lâm, La Thế Phúc, Đinh Xuân Thành, and Nguyễn Đình Nguyên. “Đặc điểm tướng đá - cổ địa Lý Trong Pliocen Đệ Tứ tại thềm lục địa Việt Nam”. Vietnam Journal of Earth Sciences 23, no. 2 (June 30, 2001): 105–116. Accessed April 20, 2024. https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/11319.