An, Lê Đức, Lại Huy Anh, Võ Thịnh, Ngô Anh Tuấn, Đỗ Minh Tuấn, and Trần Hằng Nga. “Các bậc địa hình dãy Con Voi Và đặc điểm nâng Tân Kiến tạo”. Vietnam Journal of Earth Sciences 23, no. 2 (June 30, 2001): 97–104. Accessed January 26, 2022. https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/11318.