Lài, Lê Thị, H. Below, J. Eidam, J. Kasbohm, and A. Kramer. “Nghiên cứu địa Y học môi trường ở làng nghề Cơ Khí Nam Giang tỉnh Nam Định”. Vietnam Journal of Earth Sciences 23, no. 1 (March 13, 2001): 82–85. Accessed August 18, 2022. https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/11315.