Xin, Kiều Thị, Vũ Thanh Hằng, and Phạm Thị Lệ Hằng. “Nghiên cứu năng lượng bất ổn định của Khí quyển Trong Quan hệ với các hiện tượng thời tiết phát triển ở Việt Nam bằng sử dụng số liệu thám không”. Vietnam Journal of Earth Sciences 23, no. 1 (March 13, 2001): 70–75. Accessed August 18, 2022. https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/11313.