Tô, Trần Đình. “Đánh Giá số liệu đo GPS đới đứt gãy Sông Hồng tại Khu vực Ba Vì - Tam Đảo”. Vietnam Journal of Earth Sciences 23, no. 1 (March 13, 2001): 42–48. Accessed May 23, 2024. https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/11309.