Anh, Lại Huy. “Đánh Giá mức độ ổn định vùng Tây Bắc đới đứt gãy Sông Hồng Trên Cơ sở phân vùng địa động lực”. Vietnam Journal of Earth Sciences 22, no. 4 (December 13, 2000): 429–435. Accessed January 27, 2022. https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/11303.