Sơn, Lê Tử. “Cơ cấu chấn Tiêu động đất Tạ Khoa, Lai Châu Và Mường Luân vùng Tây Bắc Việt Nam”. Vietnam Journal of Earth Sciences 22, no. 4 (December 13, 2000): 355–360. Accessed July 23, 2024. https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/11295.