Hảo, Trương Quang, Phạm Văn Trì, and N. G. KLEIMENOVA. “Nhiễu loạn từ quyển - điện Ly Vĩ độ thấp Trong bão từ mạnh ngày 13-3-1989 Theo số liệu Quan sát ở đài Phú Thụy - Hà Nội”. Vietnam Journal of Earth Sciences 22, no. 3 (September 13, 2000): 237–240. Accessed June 27, 2022. https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/11254.