Vấn, Vũ Văn. “Các đá Magma Phun trào - xâm nhập á kiềm tây Fansipan Và nguồn gốc thành tạo”. Vietnam Journal of Earth Sciences 22, no. 3 (September 13, 2000): 168–173. Accessed March 24, 2023. https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/11244.