Khanh, Trần Viết. “Địa hình Và khoáng hóa thiếc Sa khoáng vùng Đông Bắc Tam Đảo”. VIETNAM JOURNAL OF EARTH SCIENCES 22, no. 2 (June 13, 2000): 156–160. Accessed August 1, 2021. https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/11226.