Hùng, Phạm Văn. “Xác định tính chất động học vủa đới đứt gãy ở Khu vực Nam Trung Bộ bằng phần tích Khe nứt kiến tạo”. Vietnam Journal of Earth Sciences 22, no. 2 (June 13, 2000): 113–119. Accessed January 26, 2022. https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/11218.