Lan, Lưu Thị Phương. “Sự tái nhiễm từ Magnetit Trong đá vôi Devon tại Phong Nha (Quảng Bình)”. Vietnam Journal of Earth Sciences 22, no. 2 (June 13, 2000): 90–98. Accessed June 25, 2024. https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/11215.