Xuyên, Nguyễn Đình, Nguyễn Quý Hỷ, Nguyễn Văn Hữu, Tống Đình Quỳ, Nguyễn Xuân Bình, and Trần Cảnh. “Lập hàm dự báo chấn cấp động đất cực đại Trên lãnh thổ Việt Nam bằng phương pháp xấp xỉ ngẫu Nhiên”. Vietnam Journal of Earth Sciences 22, no. 2 (June 13, 2000): 81–89. Accessed May 24, 2024. https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/11214.