Trái Đất, Tạp chí Các Khoa học về. “Tổng mục lục năm 2010”. Vietnam Journal of Earth Sciences 32, no. 4 (June 20, 2012): 382–384. Accessed May 29, 2024. https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/1043.