Anh, Đào Duy. “Đặc điểm địa hóa khoáng vật quặng Mangan vùng mỏ Tốc Tát”. Vietnam Journal of Earth Sciences 32, no. 4 (June 18, 2012): 308–317. Accessed October 7, 2022. https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/1034.