Dung, Phạm Thị, Trần Tuấn Anh, Trần` Trọng Hòa, Ngô Thị Phượng, Nguyễn Viết Ý, Shunsho Ishihara, Phạm Ngọc Cẩn, and Trần Văn Hiếu. “Indi - Khoáng sản đi kèm Có triển vọng Trong mỏ Chì - Kẽm Khu vực chợ Đồn”. Vietnam Journal of Earth Sciences 32, no. 4 (June 18, 2012): 299–307. Accessed May 31, 2023. https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/1032.