Hòa, Trần Trọng, Trần Tuấn Anh, Phạm Thị Dung, Trần Quốc Hùng, Bùi Ấn Niên, Trần Văn Hiếu, and Phạm Ngọc Cẩn. “Khoáng sản đi kèm Trong các kiểu quặng Chì Kẽm Và Đồng Miền Bắc Việt Nam”. Vietnam Journal of Earth Sciences 32, no. 4 (June 18, 2012): 289–298. Accessed June 18, 2024. https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/1031.