Dân, Nguyễn Lập, and Vũ Thi Thu Lan. “Thực trạng hạn hán ở các tỉnh Duyên hải Nam Trung Bộ Và giải pháp phòng chống”. Vietnam Journal of Earth Sciences 32, no. 3 (June 18, 2012): 219–225. Accessed June 25, 2024. https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/1022.