Túc, Nguyễn Đăng, and Nguyễn Văn Hướng. “Đặc điểm Tân kiến tạo - Địa động lực hiện đại Thành phố Lào Cai”. Vietnam Journal of Earth Sciences 32, no. 2 (June 18, 2012): 114–121. Accessed February 23, 2024. https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/1009.