An, Lê Đức. “Một phương pháp Nghiên cứu ngưỡng mưa nhằm cảnh báo trượt lở đất”. Vietnam Journal of Earth Sciences 32, no. 2 (June 16, 2012): 97–105. Accessed June 25, 2022. https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/1006.