Dung, Nguyễn Thị. “Tin về lễ kỷ niệm 30 năm Tạp Chí Các Khoa học về Trái Đất”. Vietnam Journal of Earth Sciences 32, no. 1 (June 16, 2012): 94–95. Accessed October 28, 2021. https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/1004.