Phước, Võ Lương Hồng, and Đặng Trường An. “Vai Trò của rừng ngập mặn Trong quản Lý đới bờ”. Vietnam Journal of Earth Sciences 32, no. 1 (June 16, 2012): 87–90. Accessed June 4, 2023. https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/1002.