Dương, Nguyễn Đình. “Ứng dụng Tư liệu MODIS hỗ trợ công tác quản Lý tài Nguyên Và môi trường”. Vietnam Journal of Earth Sciences 32, no. 1 (June 16, 2012): 71–78. Accessed May 29, 2024. https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/1000.