Cường, N. Q., H. V. Thà, and N. M. Lan. “Tin Hội nghị: Hội thảo Việt Nam - Ba Lan ‘Kiến tạo đới đứt gãy sông Hồng Và địa chất miền Bắc Việt Nam’”. Vietnam Journal of Earth Sciences, vol. 31, no. 3, May 2009, pp. 287-8, doi:10.15625/0866-7187/31/3/9713.